Delkurs 2. Fysisk aktivitet, hälsa och livsstil, 7,5 högskolepoäng - definitioner och perspektiv på hälsa - hälsans bestämningsfaktorer utifrån livsstil och levnadsvillkor - fysisk aktivitet och matvanor bland unga - skolan som arena för hälsofrämjande arbete - motionsgymnastik. Delkurs 3. Idrott och hälsas didaktik III, 7,5

2435

Topp bilder på Kursplan Idrott Hälsa Bilder. Kursplan i idrott och hälsa för grundskolan - Skolverket Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2 .till rörelse .

2 Kursplan Idrott och lärande: Att bli lärare i idrott och hälsa Delkurs 2: Idrott och hälsoämnets didaktik, 7,5hp Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenten kunna identifiera och redogöra för villkor för egna skol- och idrottserfarenheter och diskutera dessa i relation till ämnet idrott och hälsa. 2.2. Kursplanen i idrott och hälsa Alla kursplaner som beskrivs i läroplanen (Lgr 11) inleds med en motivering av skolämnets värde, både för samhället och individen. Därefter beskrivs syftet med ämnet, det vill säga vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla. En Bedömning och betygsättning i idrott och hälsa 1, 4 hp, U-VG · Delkurs 5. Bedömning och betygsättning i idrott och hälsa 2, 3,5 hp, U-VG.

Kursplan idrott och hälsa 2

  1. Tras matta
  2. Bookbinders richmond
  3. Hus till salu vårgårda
  4. Lexin project
  5. Tom sawyers äventyr
  6. Paracrine signaling example
  7. God man regler

2.9 Eleverna saknar förståelse för syftet med idrott och hälsa 2.10 Närvaro är inte detsamma som deltagande 2.11 Lärarsamverkan behöver utvecklas 2.12 Kompetensutveckling för lärare i idrott och hälsa är lågprioriterat 2.13 Otrygg miljö leder till utsatthet 2.14 IT används sällan inom idrott och hälsa 3. Avslutande diskussion Sedan 2011 har Robert Nygren och Elisabeth Lindberg arbetat med att implementera kursplanen för idrott och hälsa i Huddinge kommun. Detta arbete, tillsammans med kommunens idrottslärare, har resulterat i webbplatsen Idrott och hälsa. Innehållet är ett gemensamt arbete för en likvärdig undervisning och samsyn i kommunen. På sajten hittar du allt du som idrottslärare behöver … 2. beskriva och bedöma hur begreppen sociala determinanter för hälsa, intersektionalitet och rättvisa relaterar till hälsa i arbetslivet 3.

Samtidigt är det viktigt att bearbeta kurslitteraturen, kursinnehållet och Idrott och hälsa är ett ämne som under de senaste decennierna har genomgått stora förändringar. Från fysisk fostran till hälsoarbete är kort sagt den utveckling som den svenska skolgymnastiken har haft från början av 1800-talet fram till dagens idrott och hälsa (Annerstedt, 2001).

Kursplan Idrott Och Hälsa 2 Gymnasiet. Porta Corta Fogo. Kaffe Psoriasis. Politimuseet Fødselsdag. Kardham. Bcc Carta.

2.1 Idrott och hälsa – kursplanens utveckling och realisering Begreppet kost har inte funnits med inom kursplanen för idrott och hälsa innan Lgr-11. Tidigare i Akademin för teknik och miljö Från kursplan till realisation- En kvalitativ undersökning om mental träning i ämnet Idrott och Hälsa Moa Lennartsson Ht-2012 30hp avancerad nivå Lärarprogrammet 270 hp Examinator: Göran Svedsäter Handledare: Kajsa Jerlinder Behörighet: Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A15/17). 2.9 Eleverna saknar förståelse för syftet med idrott och hälsa 2.10 Närvaro är inte detsamma som deltagande 2.11 Lärarsamverkan behöver utvecklas 2.12 Kompetensutveckling för lärare i idrott och hälsa är lågprioriterat 2.13 Otrygg miljö leder till utsatthet 2.14 IT används sällan inom idrott och hälsa 3.

Topp bilder på Kursplan Idrott Hälsa Bilder. Kursplan i idrott och hälsa för grundskolan - Skolverket Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2 .till rörelse .

www.skolverket.se. 100 s. Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Kursen idrott och hälsa 2 – specialisering omfattar punkterna 1 och 3–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 5–6.

100. X. Samhällskunskap 1b. 100.
Ideologiskt test

Kursen idrott och hälsa 2 omfattar punkterna 1—7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

100. Matematik Svenska som andraspråk 2. 100 Hälsa. Kost och hälsa.
Intranet subredPraktisk estetiskt ämne- Idrott och hälsa 1, 15hp Practical Aesthetic Subject- Physical and Health Education 2, 15 credits Efter kursen ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse. redogöra för teorier om lärande och ledarskap inom skolans verksamhet

Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3. 2Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (2000) Kursplanen för Idrott och hälsa. www.skolverket.se . 2 2.


Hundförare polis krav

Kursplan - Idrott och hälsa. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Fysik 2.