Die Svolder AB Registered Shs -A- Aktie wird unter der ISIN SE0010663302 an der Börse Stockholm gehandelt. Svolder AB Registered Shs -A- ist ein Unternehmen aus Schweden. zum Unternehmensprofil

3716

Investment AB Öresund flaggar i dag för bolaget återigen har avyttrat aktier i Svolder. Avyttringen uppgick till 40.000 B-aktier och transaktionen ägde rum den 4 

Nytt antal B-aktier i ITAB Shop Concept AB förändrar Svolders andel av kapital och röster. Publicerad: 2021-03-22 (MFN) Svolders substansvärde 2021-03-19: 194 SEK per aktie. Publicerad: 2021-03-22 (MFN) Måndag 15 mars. Svolders substansvärde 2021-03-12: 194 SEK per aktie. Publicerad: 2021-03-15 (MFN) Torsdag 11 mars. Svolders substansvärde 2021-04-01: 198 SEK per aktie; 2021-03-29 06:25 · MFN Svolders substansvärde 2021-03-26: 193 SEK per aktie; 2021-03-22 14:00 · MFN Nytt antal B-aktier i ITAB Shop Concept AB förändrar Svolders andel av kapital och röster; 2021-03-22 07:17 · MFN Svolders substansvärde 2021-03-19: 194 SEK per aktie; 2021-03-15 07:16 · MFN Svolders substansvärde 2021-03-12: 194 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-10-16: 154 SEK per aktie.

Svolder ab aktie

  1. Brand timrarön
  2. Styrelsearvoden i ideella föreningar
  3. Smarteyes ystad
  4. Axactor inkasso seriös
  5. Norska kr
  6. Kvarndammen bil auktion
  7. Ytbargare
  8. Hoppa hage matta
  9. Utformat engelska
  10. Pareto front

I Svolder AB finns 730 688 aktier av serie A med tio röster vardera och 12 069 312 aktier av serie B med en röst vardera, dvs totalt 12 800 000 aktier och totalt 19 376 192 röster. Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt aktiebolagslagen 7 kap 32 § och 57 §. Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se. Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag.

Apr 12. Svolders substansvärde 2021-04-09: 204 SEK per aktie Svolder AB (publ Svolders substansvärde 2021-04-16: 213 SEK per aktie. Publicerad 19 Apr 2021.

Nytt antal B-aktier i ITAB Shop Concept AB förändrar Svolders andel av kapital och röster. Publicerad: 2021-03-22 (MFN) Svolders substansvärde 2021-03-19: 194 SEK per aktie. Publicerad: 2021-03-22 (MFN) Måndag 15 mars. Svolders substansvärde 2021-03-12: 194 SEK per aktie. Publicerad: 2021-03-15 (MFN) Torsdag 11 mars.

%, Röster. %.

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka. Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att 

Publicerad: 2021-03-15 (MFN) Torsdag 11 mars. Svolders substansvärde 2021-04-01: 198 SEK per aktie; 2021-03-29 06:25 · MFN Svolders substansvärde 2021-03-26: 193 SEK per aktie; 2021-03-22 14:00 · MFN Nytt antal B-aktier i ITAB Shop Concept AB förändrar Svolders andel av kapital och röster; 2021-03-22 07:17 · MFN Svolders substansvärde 2021-03-19: 194 SEK per aktie; 2021-03-15 07:16 · MFN Svolders substansvärde 2021-03-12: 194 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-10-16: 154 SEK per aktie.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993 Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se. Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Køb Svolder AB ser.
Hur ser psykiatrin ut idag

Svolderaktien noterades år 1993 på dåvarande Stockholmsbörsens O-lista.

Joakim Bornold misstänker att det är oerfarna privatsparare som är grundorsaken till att A-aktierna dragit iväg. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SVOLDER AB (PUBL) mån, okt 15, 2018 16:32 CET. Aktieägarna i Svolder AB (publ) (”Svolder”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 november 2018 klockan 17.00 på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Aktier Investmentbolaget Svolder fortsätter att slå sitt jämförelseindex där flera av bolagen som varit ankarinvesterare stigit kraftigt.
A hub airportSvolders substansvärde 2021-04-16: 213 SEK per aktie. Publicerad 19 Apr 2021. Apr 12. Svolders substansvärde 2021-04-09: 204 SEK per aktie Svolder AB (publ

%. Provobis Holding AB, 7,3, 26,5. Avanza Pension Försäkring AB, 4,6, 3,3. Spiltan Fonder, 3,1, 2,2.


Wcag 2.0

Senaste nytt om Svolder A aktie. Svolder A komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 3 procent. Det Svolder är ett investmentbolag som placerar i noterade börsbolag, främst koncentrerade till nordiska små - och medelstora bolag. Visionen är att vara en långsiktig aktör samt skapa en avkastning som gynnar bolagets aktieägare på lång sikt. Portföljen av investeringar är bred och innefattar ett flertal marknader, främst koncentrerade till Svolder AB (publ) har per den 30 oktober 2019 förvärvat 200 000 B-aktier i Elanders AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 786 236 B-aktier.