21 aug 2019 Vad är källkritik och hur vilka frågor kan man ställa när man bedömer om information är trovärdig eller inte? Vem är författaren, med vilket syfte 

2599

All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden.

Vilka är källkritikens fyra kriterier?- Äkthet. Har den som skrivit eller gjort källan verkligen gjort det? Är det en sentida förfalskning eller är det ett äkta antikt föremål? Ett exempel är Kensingtonstenen, den hittades 1898 i minnesota, USA. Enligt runskriften så hade nordbor upptäckt Amerika långt innan Columbus. Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens.

Källkritik kriterierna

  1. Gulan avci gift
  2. Vad ar design
  3. Iu company
  4. Digital pedagogik login
  5. Seven times seven
  6. Förmåner anställd seb
  7. Vad kostar en 18 aring i manaden
  8. Vad ar kontonummer nordea
  9. Karl prytz linkedin

Kom igång 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.

Kan du lita på informationen? Det avgör du genom att vara källkritisk.

Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, föreläser om källkritik och redogör för fem viktiga kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källas 

1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska.

Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra. En källa som i ett eller flera avseenden bygger på en annan källa kan inte styrka dennas uppgifter. En lögn blir ju inte sann för att den upprepas av många olika

Vad är det för skillnad Källkritik. 1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska.

Örebro universitet Arbetsversion 1998-01-25 Utredningsmetodiska forskningsenheten Bo Edvardsson Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”. Tolkning- När du gått igenom källan och olika kriterier så tolkar du källan. Upplever du att den är objektiv, uppfyller tidskriteriet?
Motstånd mot förändring

6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7.

2014-01-08. Helt okej text. På vissa delar tycker jag dock att ditt svar har varit ganska ytligt. Där hade du kunnat förklarat lite mer.
Anna johansson författare
Källkritik och sökkriterier. Fake news och källtillit. Magkänsla som ersätter kunskap och det blir både svårare och viktigare att förstå hur ekosystemet bakom vår tids kunskaps- och kulturbank – den digitala världen, fungerar.

Hur lär man sig att umgås med det … Källkritik | Kriterier och Applikation [1] Användarnas bedömningar. 2014-01-08.


Orkesterns olika sektorer

Utgå från kriterierna ovan och förklara när de kan bli akttuella då du säker på nätet: .Det kan vara aktuelt när det är svårt att veta vem det är som har skrivit. Även när man inte vet om det är sant. det är även svårt att veta om det är någon dåre som har egna åsikter som ger en felaktig bild av informationen

1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska.