Efter den första halvleken stod det 0–2 till Rönnskär/CIF och när domaren blåste av matchen hade Burträsk vänt till 3–2, vilket innebar seger för 

2773

Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskär ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet. Sista steget i projektet som beräknas kosta uppemot en halv miljard är att bygga en kaj. – Jag anser att kommuner bör äga infrastruktur i en hamn.

Boliden Rönnskär. 2019-03-27. Andreas Johansson. Bhumibol Produkterna efter reduktion blir järnsand och blandoxid(zinkinnehåll ca 60 %). Bolaget ämnade använda den järnsand som uppstår vid produktionen på Rönnskärsverken som utfyllnadsmaterial i vattenområdet. Naturvårdsverket  Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskär ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet.

Järnsand rönnskär

  1. Ställa av motorcykel försäkring
  2. Vad är det för skillnad på bostadsbidrag och bostadstillägg
  3. Navisworks viewer for ipad
  4. Cv mall gratis word
  5. Inaktivera facebook använda messenger
  6. Oscar sjöstedt art
  7. Hrf goteborg

Järnsandens betydelse för Boliden Rönnskär Varje år utvinns cirka 250 000 ton järnsand vid Boliden Rönnskär. Järnsanden är en biprodukt från smältverkets kopparframställning. järnsand är ett glasartat järnsilikat som består av granulerad slagg, och utvinns som en biprodukt från Boliden Rönnskärs kopparframställning. Järnsanden har goda isolerande och dräne - rande egenskaper, vilket gör den lämplig som konstruktionsmaterial vid väg- och husbyggnation. Den höga korndensiteten Järnsand har ingen känd negativ miljö- eller hälsopåverkan om den används korrekt, men precis som för annat konstruktionsmaterial kan viss utlakning ske om användning sker på felaktigt sätt, t ex om den utsätts för starka syror, som svavelsyra, eller baser, som lut.

I fyra interpellationer, en från vardera av de borgerliga partierna; Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, riktas besk kritik mot Skellefteå kommuns hantering av den järnsand som framställs vid Rönskärsverken i Skelleftehamn. Nu ställs både Kommunstyrelsens ordförande och Bygg- och miljönämndens ordförande mot väggen med skarpa frågeställningar om den Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskär ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet.

Järnsand är en biprodukt från Boliden Rönnskär i Skelleftehamn. Tack vare mycket goda isolerande och dränerande egenskaper är järnsanden ett utmärkt

David Granberg, Boliden, david.granberg@boliden.com Pasi Peltola, Boliden Rönnskär, pasi.peltola@boliden.com Järnsand är en komplex restprodukt som bildas i samband med Rönnskärsverkens Det här innebär att det används mindre järnsand och att järnsandsberget ute på Rönnskär växer. Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskär ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet. Sista steget i projektet som beräknas kosta uppemot en halv miljard är att bygga en kaj. Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskär ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet.

järnsand (13/17) 14. Interpellation av Carina Sundbom (C) om hur kommunen ska bidra positivt till Boliden Rönnskärs förutsättningar att verka i Skellefteå (14/17) 15. Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om att kommunen inte gör konkurrenssituationen omöjlig för Boliden Rönnskär genom

Klimat. Nya regler försvårar återvinning av elektronikskrot. Publicerad: 19 November 2015, 22:00 Sedan Länsstyrelsen i Västerbotten börjat klassificera järnsand som avfall istället för restprodukt har smältverket i Rönnskär fått svårt att avyttra materialet.

Vid kopparproduktionen i Bolidens smältverk i Rönnskär uppstår järnsand som en värdefull biprodukt. Trots detta har Skellefteå kommun valt att klassificera järnsanden som avfall. Nu slår Mark- och miljödomstolen fast att kommunen gått över sina befogenheter. Rönnskär 2. Luleå.
Ögonkliniken eskilstuna

Järnsanden är kemiskt stabil och glasartad till sin struktur och består av järn och kisel. Den innehåller även spårämnen som bl a zink och koppar.

Mark- och miljööverdomstolen finner att järnsanden ska ses som avfall och att bolaget inte presenterat utredning som är tillräcklig för att kunna bedöma järnsandens farliga egenskaper i vattenmiljön. Boliden vill använda järnsand från Rönnskär för att täcka behovet av fyllnadsmaterial. Den mängd järnsand som kommer att behövas bedöms vara ca 57 000 m3 per år, (ca 154 000 ton) Samhällsbyggnad, miljö har bedömt att bolaget behöver söka tillstånd (ändringstillstånd) för att få använda järnsand som fyllnadsmaterial i gruvan.
Tove sorensen artistRönnskär. Boliden Rönnskär. 2019-03-27. Andreas Johansson. Bhumibol Produkterna efter reduktion blir järnsand och blandoxid(zinkinnehåll ca 60 %).

Där skulle 230 000 kubikmeter järnsand användas för utfyllnad. Nu säger mark- och miljööverdomstolen nej till nyttjandet av järnsanden då den ska ses som ett avfall och inte en biprodukt i produktionen. Användaranvisning för Boliden Järnsand .


Hawaii football

vid Rönnskär i Skellefteå kommun Naturvårdsverket har beretts tillfälle att yttra sig över Boliden Mineral AB :s (bolaget) yttrande, aktbilagorna 25 och 28–29. järnsand antingen ses som återvinning av avfall för anläggningsändamål eller bortskaffande.

Cirka 250 000 ton järnsand produceras per år parallellt med metallerna och varje dag återvinns motsvarande 2 miljoner mobiltelefoner till nya metaller. Järnsandens positiva egenskaper 2016-03-08 Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskär ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet. Sista steget i projektet som beräknas kosta uppemot en halv miljard är att bygga en kaj. – Jag anser att kommuner bör äga infrastruktur i en hamn.