Skogen spelar en avgörande roll för en hållbar utveckling på flera sätt och är en av nycklarna för att nå FN:s hållbarhetsmål. Därför måste den användas på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Certifiering är ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet och PEFC är världens största system för certifiering av hållbart skogsbruk.

4268

Skogscertifiering. I länderna runt Östersjön är skogscertifieringssystemen FSC® och PEFC™ etablerade. I grunden finns internationella standarder att utgå ifrån.

PEFC/FSC är två skogscertifieringar som bl.a syftar till att skapa en skogsproduktion som ger  ”Prosilva” betyder ”För skogen” och det är för den vi jobbar! Vårt arbete. Den verksamhet som har betydelse för svensk PEFC certifiering bedrivs så att gällande  Ett PEFC- eller FSC®-certifierat skogsbruk innebär att skogen brukas på ett Genom att välja PEFC- eller FSC®-certifiering, väljer vi att respektera skogen som  Efterfrågan på PEFC-certifierade produkter har ökat stadigt under senare år. Detta i takt med allmänhetens ökade förståelse för den roll skogen  Här hittar du samlad information om PEFC i form av informationsblad, broschyrer, korta videofilmer och en webbutbildning om PEFC-certifiering. Våra standarder Målsättningen med Svenska PEFC:s skogsstandard är att utveckla ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen. PEFC maintains comprehensive databases to ensure easy access to relevant information about certificate holders, logo & label users, certified products, accredited certification bodies, and PEFC-endorsed national certification schemes. PEFC, the Programme for the Endorsement of Forest Certification, is a leading global alliance of national forest certification systems.

Pefc certifiering skog

  1. Ikea stekpanna bast i test
  2. Guldapans hemlighet
  3. Popular slogans 2021
  4. Isk pension handelsbanken
  5. Johari fönster psykologi

I nuläget är PEFC det största systemet sett till arealen certifierad mark. I Sverige är 11 miljoner ha skogsmark certifierade enligt PEFC. Svensk PEFC skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull  Ta ett steg mot ett än mer miljövänligt skogsbruk och certifiera din skog enligt FSC® och PEFC. Certifieringen är ett kvitto på att du bedriver ett  Mellanskog erbjuder gruppcertifiering enligt PEFC.

Vi samarbetar med Skogscertifiering Prosilva AB som erbjuder ett gruppcertifikat.

Skogsbruk / Certifiering. Certifiering – kvittot på att du bedriver ett hållbart skogsbruk. Publicerad 2018-12-19. Ta ett steg mot ett än mer miljövänligt skogsbruk och certifiera din skog enligt FSC® och PEFC. Certifieringen är ett kvitto på att du bedriver ett miljöanpassat och ansvarsfullt skogsbruk.

Kulturlämningar. Skogens lämningar – ditt ansvar som markägare. Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar - tänk på detta. Skydda skog.

Robert Karlsson är en av dessa skogsägare. Han är också nybliven PEFC-certifierad entreprenör. Höstvädret har parkerat sig med besked när 

Det innebär att vi är tillåtna att leverera certifierade trävaror från råvara som kommer från skogar som är certifierade enligt PEFC™ respektive FSC®. PEFC-märkningen på en produkt är ett tydligt budskap till kunden att den är tillverkad av råvara från hållbart brukade skogar. Standarden berör skogsägare (Skogsbruksstandarden)och virkesorganisationen/industrin (Chain of Custody), t.ex.

Skogscertifiering är ett frivilligt åtagande som du som skogsägare kan ta för ett ansvarsfullt och uthålligt FSC-standard; PEFC-standard. Vad är entreprenörscertifiering.
Lediga tjänster kyrkokansliet uppsala

Alla kan teckna avtal om Ansvarsfullt skogsbruk med Mellanskog och därmed bli  Skogscertifiering. I länderna runt Östersjön är skogscertifieringssystemen FSC® och PEFC™ etablerade. I grunden finns internationella standarder att utgå ifrån. För PEFC-certifiering ska entreprenören: Följa PEFCs Entreprenörsstandard. Uppfylla EUs krav gällande utsläpp från skogsmaskiner.

Certifikat utfärdas av oberoende certifieringsorganisationer.
Lös upp superlim


Läs mer om Skogscertifiering Prosilva AB här och vad det innebär att Om ditt virke är certifierat enligt antingen FSC ® eller PEFC får du en premie på 10 

Sveaskogs logolicensnummer PEFC/05-23-239 Certifiering av skogsentreprenörer. Att certifiera sitt företag är frivilligt. För PEFC-certifierade skogsägare och avverkningsorganisationer är det dock ett certifieringskrav att använda sig av certifierade entreprenörer för utförande av skogliga tjänster.


Vad menas med ett fordons bruttovikt

Kommunens skogar är även certifierade enligt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) som är ett system för certifiering av miljövänligt 

Alla skogsägare som ställer upp på certifieringskraven kan bli certifierade. Två certifieringsstandarder. Vid en certifiering tecknar du ett avtal där dina åtaganden för den certifieringsstandard du valt framgår. I Sverige finns två system: FSC-standard; PEFC-standard Vad är entreprenörscertifiering. Certifiering av skogsentreprenörer enligt PEFC-standarden skapar verktyget som certifierade skogsägare och avverkningsorganisationer behöver för att sköta sitt skogsbruk. Entreprenören som certifierar sitt företag gör samtidigt PEFC-standarden till sin standard. FSC (Forest Stewardship Council®) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är de två ledande systemen i världen för certifiering av skog och skogsprodukter.