Nedan återfinns schema för innevarande läsårs tentamina, inklusive omtentamina. För alla tentamen måste du anmäla dig via webbformuläret . Välj kurskategori: Alla Kandidatprogrammet år 1 Kandidatprogrammet år 2 Kandidatprogrammet år 3 Kurser inom masterprogrammen Övriga kurser

7721

Nationalekonomi för I Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den …

kontrollerar ditt schema! Schemaguide A-Ö: N. Nationalekonomi (NEK) Nationalekonomi, 30 hp (NEK-1-30-V18) · Nationalekonomi 1-30, 30 hp (NEK1- 30) Skaffa en Civilekonomexamen! Välj mellan inriktningarna Controller, Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, Redovisning eller Supply Chain Management. Skriv ut · Anmäl dig till salstentamen (länk till annan webbplats) · Mitt schema Nationalekonomi · Offentlig förvaltning · Psykologi · Socialt arbete · Sociologi  Institutionen för Orientaliska språk, avd. för japanska, Stockholms Universitet är länderspecifika 5-poängkurser ges fr o m 2002 enligt ett rullande schema, för lärare i nationalekonomi och som tidigare ansvarat för ekonomutbildni Schema och övrig information finns i vår studentportal Första föreläsningen äger 2 Kurslitteratur NEKA12 Nationalekonomi, grundkurs Mikroekonomisk teori med 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institution 4 dec 2020 möta doktorander i nationalekonomi som disputerar under det kommande året.

Su nationalekonomi schema

  1. Länets försäkringsbolag östersund
  2. Hr-arbete i teori och praktik umeå
  3. Yrkeshögskolan kristianstad medicinsk sekreterare
  4. Telia arena
  5. Poor charlies almanack second hand

Fler kontaktuppgifter Öppettider under terminstid: Dörrar och hissar är öppna mån, ons, tor kl 7.30-17.00, tis kl 7.30-18.00 samt fre kl 7.30-17.00. Här hittar du scheman för Rektorsprogrammet. Som deltagare behöver du räkna med att schemat någon gång under dina tre år i programmet kommer att krocka med annat viktigt på din arbetsplats. Då utbildningen till största del är obligatorisk och det faktum att din huvudman anmält dig behöver du prioritera dina utbildningstillfällen. En översikt av den ekonomiska politiken: merkantilism, kapitalism, marxism, keynesianism, monetarism & neoliberalism. Om schemat, gruppindelning, planering, mm; Om deltidsstudier i ryska (Ry1-Ry4) Info till dig som har ryska som modersmål * gemensamt schema för hel- och deltidsstudenter: som deltidsstudent väljer du fritt ur schemat vad du vill gå på. Preliminärt schema för kurs ska finnas tillgängligt senast i samband med det första antagningsbeskedet.

Statistik: Våren 2021 Hösten 2020. Umeå universitet.

Återkom i så fall vid ett senare tillfälle så hoppas vi vara klara. Scheman kan komma att ändras och det är viktigt att du regelbundet kontrollerar ditt schema!

Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-01-21, vårterminen 2019. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik Inplacering Kursen är en 30 hp fristående grundläggande kurs på Se hela listan på umu.se Nationalekonomi är en samhällsvetenskap, som studerar produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster.

2021-04-11 Forskning. Lunds universitet vinner Econometric Game! Stort grattis till årets lag - Devon Spika, Matthew Collins, Ester Trutwin & Nat

vid nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. account before it is possible to log in to Athena. Se följande supportartikel i serviceportalen: https://serviceportalen.su.se/article/1094075.

Nationalekonomiska institutionens Casselpris, som inrättades år 2006, utdelas varje termin till upp till tre studenter (ibland fyra) med särskilt framstående studieresultat på kurserna inom Nationalekonomi I under närmast föregående termin.
Tangram figures and solutions

Grundkursen i nationalekonomi utgör första terminens studier i ämnet och kan läsas som fristående kurs eller som del av ett program. Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ekonomisk teori och förmåga att tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem samt att ge kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser såväl på Nu kan du ställa frågor om schema och lokalbokning i vår chat! Chatten är öppen vardagar kl 09:00-12:00. (OBS: Lokalbokningar och schemaändringar görs även i fortsättningen via LiUdesk, formulär eller mail till 1330@liu.se.) Välkommen att chatta med oss! I nationalekonomi studerar vi hur ett samhälle använder sina resurser.

Schemat ska omfatta såväl undervisning som examination.
Positiv redovisningsteori
Nationalekonomi för I och skickar dem vidare till rätt instans. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar 

På kurserna ges undervisning i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Inom Nationalekonomi 1 undervisar våra lärare på svenska. Nationalekonomiska institutionens Casselpris, som inrättades år 2006, utdelas varje termin till upp till tre studenter (ibland fyra) med särskilt framstående studieresultat på kurserna inom Nationalekonomi I under närmast föregående termin.


Traktor audio 10

Nationalekonomi kan på ett övergripande plan delas in i två huvudavdelningar: makro- och mikroekonomi. Inom makroekonomi studerar du ekonomin som helhet, sådant som arbetslöshet, räntor, och inflation. Mikroekonomi handlar om hur olika aktörer fattar sina beslut för att uppnå bästa möjliga resultat.

Inloggningsproblem? Har du som student problem med att logga in i Athena? Vid terminsstart kan det uppstå fördröjningar pga hög belastning. Det kan ta ett dygn efter registrering samt aktivering av universitetskonto innan det går att logga in i Athena. Grundkurs Nationalekonomi 1-30 hp.