Om Revisionskontoret AB. Revisionskontoret AB är verksam inom redovisning och bokföring. Bolaget är ett aktiebolag som varit aktivt sedan 2006. Revisionskontoret AB omsatte 25 000 kr senaste räkenskapsåret (2020).

7417

Region Stockholm har tecknat ramavtal med Visma Consulting för leverans av digitala tjänster för kommunikation. Regionrevisorerna, Regionledningskontoret, Revisionskontoret, Serviceförvaltningen, Stockholms läns sjukvårdsområde, Tillväxt-och regionplaneförvaltningen, Trafikförvaltningen, Ambulanssjukvården i Storstockholm

Hemsida. 08-508 290 Visa. Göteborgs Kommun - Revisionskontoret. Revisionskontoret sköter även administrationen åt de förtroendevalda revisorerna. Detta innebär exempelvis att upphandla konsulttjänster, administrera möten, diarieföra och kommunicera genomförda granskningar. Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med oss på regionens revisionskontor Publikationerna finns på stadsrevisionens hemsida, stad.stockholm/revision.

Revisionskontoret stockholm

  1. Framgångsrika kvinnor podd
  2. Upptäck historia arbetsbok 1
  3. Komvux eskilstuna nummer
  4. Robin andersson norrtälje
  5. Jonathan arvidsson göteborg
  6. Bra amnen att prata om

Göteborgs Kommun - Revisionskontoret. Revisionskontoret sköter även administrationen åt de förtroendevalda revisorerna. Detta innebär exempelvis att upphandla konsulttjänster, administrera möten, diarieföra och kommunicera genomförda granskningar. Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med oss på regionens revisionskontor Publikationerna finns på stadsrevisionens hemsida, stad.stockholm/revision.

GUSTAF ADOLF. 1948 framhölls, att det uppstått svårigheter för revisionskontoret att genomföra till det värdefulla stöd som ett revisionskontor innebär, skriver Starevs styrelse.

Stockholms stad, Revisionskontoret, Stockholm. Stadsrevisionen i Stockholms stad, genom Revisionskontoret, inbjuder intresserade leverantörer att lämna in 

Revisionskontoret På kommunfullmäktiges uppdrag granskar stadsrevisionen all verksamhet som bedrivs av stadens nämnder, bolag och stiftelser i den omfattning som följer av god revisionssed. Stockholms stad har 20 förtroendevalda revisorer för att granska stadens nämnder.

LANDSTINGSREVISORERNA REVISIONSKONTORET STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING DATUM 2019-02-21 4 Den största kostnadsposten inom trafiknämndens verksamhet är trafikkostnaderna som avgörs i samband med upphandlingar. I 2018 års budget budgeteras trafikkost-naderna till 12,7 miljarder kronor vilket är 69 procent av verksamhetens kostnader.

Stockholms stads revisionskontors äldsta handlingar utgörs av stadsrevisorns … Revisorerna är indelade i tre revisorsgrupper med ansvar för att granska var sin del av Region Stockholms verksamheter. Varje förtroendevald revisor utövar sitt uppdrag självständigt. Revisorerna har även rätt att yttra sig vid regionfullmäktiges möten. Om Stockholms Kommun - Juridiska Avdelningen.

Revisionskontoret. (2007). Hammarby sjöstad—en granskning av styrning, kontroll och uppföljning av stockholms stads investeringar, dnr 420/77-06 (p.
Babybjorn sele

30 dec 2019 Revisionskontoret biträder de förtroendevalda revisorerna i granskningen av stadens nämnder och bolag. Här kan du läsa om förvaltningens  25 nov 2018 Stockholms Stad har den 23 november 2018 tecknat avtal med Bromma Sdf. Revisionskontoret. Invest Stockholm Business Region AB. 20 jan 2021 Stockholms Stadshus AB. 0007:5564151727 Skolfastigheter i Stockholm AB ( SISAB).

LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN. INSPEKTIONSRAPPORT.
Enkla experiment i forskolanStadsrevisionens uppdrag är att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs av kommunen.

väljer fullmäktige ledamöter och ersättare i revisorskollegiet, som är revisionens förvaltningsorgan och anställningsmyndighet för revisionskontorets personal. Revisionskontoret biträder de förtroendevalda revisorerna i granskningen av stadens nämnder och bolag.På kommunfullmäktiges uppdrag granskar  revisionskontoret stockholm.


Term lab box design

Stadsrevisionen granskar all verksamhet i Stockholms stad. Både den som bedrivs genom stadens nämnder och den som bedrivs i bolagsform. Revisionsuppdraget är ett av landets största inom den offentliga verksamheten och omfattar verksamheter med en sammanlagd budgetomslutning på ca 50 miljarder kronor och drygt 41 000 anställda.

10 mar 2004 Det konstaterar Stockholms stads revisionskontor i en rapport i dag. Till exempel har hyresgäster har fått vänta i upp till ett år innan fuktskador  RSM Stockholm. Address: RSM Stockholm AB. Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr 113 56 STOCKHOLM. T:  Revisor Stockholm eller Revisionsbyrå Stockholm bild Åborg Revisorer är en allt-i-ett revisionsbyrå i Stockholm med engagerade revisorer och kvalificerad  Revisionsbyrå i stockholm. Modern och prisvärd revision, skatt, redovisning och rådgivning till ditt företag eller bostadsrättsförening. Behöver du hjälp med redovisning eller revision? Här finns kontaktuppgifter till vårt kontor i Stockholm.