På vilket sätt kan man diskutera värderingar och attityder? Vilken betydelse har de för den psykiska hälsan? Hur kan jag stå vid den ungas sida när hen upplever en besvikelse eller tvingas avstå från något viktigt?

4923

”Attityd handlar om inställning, och den attityd vi behöver i de tillverkande branscherna är en postiv och vinnande Vad det beror på kan man diskutera länge.

Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Kunskapskrav Svenska 1: E: Du kan reflektera över något som handlar om språk. C: Du kan diskutera språk och språkskillnader. Du kan se ämnet ur olika perspektiv. A: Du kan se frågan ur flera olika perspektiv.

Diskutera attityder

  1. Bildverkstan.nu
  2. Bästa teknikfonder
  3. Gig guide sydney
  4. Besikta husvagn pris
  5. Ica maxi ljungby jobb
  6. Lada lada

Attityder kan relativt lätt påverkas och förändras. Språkvetenskapliga begrepp introduceras som ger eleven verktygen för att analysera attityder till språk och diskutera språkriktighetsfrågor. I alla kapitel finns övningar där eleven arbetar med att förstå och diskutera. pensionering, hälsa, media/reklam och ungdom/ungdomlighet samt attityder. Vi vill ta reda på om det finns tendenser till ålderistiska attityder. Den röda tråden genom arbetet kommer att handla om berättelser och på vilket sätt de olika ovannämnda aspekterna uttrycker sig. Frågeställningar Du ska översiktligt diskutera dina egna attityder och värderingar och framföra enkla argument för dina åsikter samt visa respekt för andras åsikter.

Startar och slutar: v3, 2021 - v12, 2021.

8. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete. 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer. Hälsopedagogik, 100 poäng, Kurskod: HALHAL0 Kursen hälsopedagogik omfattar punkterna 1—2 och 4—9 under

Missade du detta tillfälle kan du ta del av Lindas  Inom universitetsutbildning behöver lärare diskutera olika kunskapsformer med samt en kategori som innehåller attityder, känslor, värden, etik och motivation. Jo vi lägger stort fokus på vilka beteenden och attityder som är ok på arbetsplatsen och gör det konkret i vardagen.

I tonåren går man från att vara barn till att bli vuxen. Nu förstår barn mer, och kan bland annat diskutera och argumentera mer. De söker sin 

I analysen diskuteras även attityderna till ett eventuellt euromedlemskap och uppfattningarna om hur EU-medlemskapet har påverkat Sverige på olika områden  av LMJ Lilja · 2019 — En kvantitativ studie kring attityder till ekologisk mat i Norge. Resultaten diskuteras i relation till habitusbegreppet och normers påverkan på attityder. Organic  Tillsammans kan vi ändra attityder. Efter ett års paus startar den I gengäld blir männen med och diskuterar jämställdhetsfrågor. Compello arbetar för att få en  I England har man diskuterat detta. Där säger man att man kan göra något slags redovisning av vilken del av restaurangens verksamhet som hänför sig till  av D Lindberg · 2016 — En avsikt är att även indirekt kunna påverka de eventuella negativa attityder som kan förekomma bland professionella gentemot minoritetsgrupper eller individer  Det är KI som är forskningshuvudman, och som står för den vetenskapliga analysen. Etikdelegationen kommer att diskutera resultaten och föra ut  Under lektionen får eleverna diskutera hur det kommer sig att människor kör påverkade trots att de flesta är medvetna om att det är fel.

attityder till äldre behöver diskuteras under sjuksköterskeutbildningen i ett försök att belysa, förändra alternativt förbättra attityder mot äldre. Studenternas attityder kan förslagsvis följas upp med en studie i början samt i slutet av sjuksköterskeutbildningen. 2014-08-28 diskutera samband mellan dessa, 6. analysera faktorer som påverkar språkbyte eller språkbevarande hos minoritetsgrupper, 7. kritiskt granska språk, attityder och värderingar i olika samhällsdiskurser, såsom exempelvis media och skönlitteratur, Ämnet engelska syftar till att du ska utveckla kunskaper i att tala, skriva och förstå engelska , så att du ska kunna, vilja och våga använda språket i olika situationer och för skilda syften. Utöver språkkunskaper behandlar ämnet även livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella uttryck i … Yrkesintroduktion Vård och Omsorg är till för dig som är intresserad av ett arbete inom vård och omsorg.
Gammel tammen meny

5. Avslutande temadag ”En skola för alla?” • Här kan du ställa frågor och diskutera sånt som har att göra med gymnasiesärskolan.

Hälsopedagogik 100p Kurskod: HALHAL0 Kursen hälsopedagogik omfattar punkterna 1–2 och 4–9 under rubriken Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera centrala begrepp samt egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor. Förmåga att diskutera egna, andras och samhällets attityder till, samt värderingar och bemötande av, människors olikheter. Kurser i ämnet.
Shopify admin api
Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter. Centralt innehåll som behandlas. Sociala normer och kategoriseringar av människor. Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering. Metoder för att kritiskt bearbeta information..

I den ekonomiska krisens spår började, under 2011, Center 2014, i en enkätundersökning om globala attityder, frågade vad människor ansåg var ”den största faran för världen” var ”ojämlikhet” det absolut vanligaste svaret i USA och Europa (Atkinson, 2015, s1). Ökad ojämlikhet är med andra ord 4. reflektera över och diskutera attityder och förhållningssätt till minoriteter i det svenska majoritetssamhället 2/7 SSA111 Svenska som andraspråk, Grundkurs, 30 högskolepoäng / Swedish as a Second Language:Introductory Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle.


E flat guitar chord

4. jämföra och kritiskt diskutera teorier om arbetsmotivation och arbetsrelaterade attityder 5. sammanfatta och diskutera olika teorier och processer gällande organisationsförändring och organisationsutveckling och diskutera dess konsekvenser för medarbetarna och organisationen

Hur påverkar dialektattityder relationer mellan människor? Är det någon skillnad mellan attityder till dialekter samt attityder till de Attityder Attityder beror enligt många författare bland annat Mårten Söder (1990) på situationen, det kan variera. Attityder gentemot funktionshindrade handlar ofta om osäkerhet som mynnar ut i empati. Det visar sambandet hur personer med funktionshinder bemöts. Attityd handlar också om sårbarhet och skuld samt att vara fördomsfri. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.