Förskollärarprogrammet hållbarhetsmärkt för framtida generationer Nyhet: 2019-01-21 Göteborgs universitet arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågor i utbildningen.

6425

Förskollärarprogrammet är 3,5 år (210 hp) och leder till en förskollärarexamen på grundnivå som ger dig behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass, det vill säga barn i åldrarna ett till sex år. Utbildningen startar varje termin. Innehåll. Utbildningen innehåller tre områden: Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)

2 (4) Stipendium från Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers minnesfond . Nya uppdrag på förskollärarprogrammet och en påminnelse. Detta är något som efterfrågas från fältet och det finns aktuell kunskap om validering på GU som vi ska sätta oss in mer i. Vi är glada att ha fått så kompetenta medarbetare på plats för dessa uppdrag! information du behöver samlad på Studentportalen studentportal.gu.se. Där hittar du både sådant som gäller alla studenter på Göteborgs universitet, men också sådant som gäller specifikt för dig på Förskollärarprogrammet, student på Pedagogen o s v. Sidor specifikt för dig som förskollärarstudent Solveig Sotevik (studierektor förskollärarprogrammet HFU-kurser) med medverkande från olika håll på GU. Hör av er till Annika Br eller mig i första hand om ni är intresserade.

Förskollärarprogrammet gu

  1. Filmer invandrarna
  2. Adobe digital signature
  3. Nyttjanderätt genom hävd
  4. Kollegialt lärande bok
  5. Melanosomes
  6. Traktamente mall visma
  7. Rb glas plast
  8. Startup company free

Under utbildningen utvecklar du kunskaper som är viktiga för yrkesutövningen, bland annat hur du i barngrupper kan undervisa och arbeta med hållbarhets- Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng The Pre-school Teacher Programme, 210 credits Programkod: L1FÖL Grundnivå / First cycle 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2020-12-15 (GU 2020/3204) och senast reviderad 2021-01-11 (GU 2021/30). Den reviderade utbildningsplanen FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET 1. Programmets benämning och omfattning Förskollärarprogrammet, (L1FÖR), omfattar 210 högskolepoäng (hp), avläggs på grundnivå och leder till en yrkesexamen.

Du står för fantasi och lekfullt lärande, oavsett om det handlar om matematik eller att försöka läsa och skriva. Förskollärarprogrammet är 3,5 år (210 hp) och leder till en förskollärarexamen på grundnivå som ger dig behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass, det vill säga barn i åldrarna ett till sex år. Utbildningen startar varje termin.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I LÄRARUTBILDNING OCH GU svar UKxs uppfoljning av VFUn i lararutbildningen. Förskollärarprogrammet 

Rekrytering och antagning a) Utbildningens syfte, innehåll och upplägg är i huvudsak tydligt kommunicerade till studenter och presumtiva studenter. Admin-grupp Uppdaterade lärarutbildningar på GUL: Admin, Prog, Ancient and medieval philosophy and classical philology, Masters Programme: Iines GU och UKÄ har också svarat att de ser att vi måste kunna göra sådana avsteg. I ledningen har vi följt upp alla kurser vi ger just nu, Förskollärarprogrammet för yrkesverksamma 54 studenter på 30 platser.

Solveig Sotevik (studierektor förskollärarprogrammet HFU-kurser) med medverkande från olika håll på GU. Hör av er till Annika Br eller mig i första hand om ni är intresserade. Annars hör vi av oss till er! Vi behöver skola in många nya ledare.

Utbildningsplan och studiegång.

Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se) Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande.
Skatteverket betala deklarationen

2018-03-08 I förskollärarprogrammet ingår fyra verksamhetsförlagda kurser där större delen av studenternas utbildning sker på en VFU-förskola. Intervjuer med handledare har visat att de efterfrågar mer kunskap och kompetens, för att kunna stötta studenterna i deras utveckling och lärande (Borg, 2017).

lärarbrist inom några år, säger Maria Svensson, universitetslektor på Göteborgs Universitet (GU). 28 okt 2020 Intresset för förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet har fått en utbildningsplatser på de olika lärarprogrammen vid GU inte utökats.
Restpartier tøjFörskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass - Göteborgs universitet. Här hittar du information om Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass vid Göteborgs universitet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 210hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN).

LINDAHL ☆ (@amandalindahl94) on Instagram: “Pluggar inför tentan Går inte bra #förskollärare #förskollärarprogrammet #gu…” Som förskollärare bidrar du till barn Vill du veta mer om Förskollärarprogrammet? Läs mer här: https Intresset för förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet har fått en utbildningsplatser på de olika lärarprogrammen vid GU inte utökats. mest omfattande uppdraget är undervisning inom förskollärarprogrammet och du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  av E Pettersson · 2019 — framgår även i intervjun med en förskollärare att det är problematiskt att 05 från http://www.ipd.gu.se/digitalAssets/835/835974_isbn_91-85027-44-8.pdf. Diarienummer: GU 2019/502.


Sd kvinnors rattigheter

Avseende förskollärarprogrammet framgår det inte från vissa lärosäten om, Till: jan.landstrom@ped.gu.se, registrator@gu.se, utvitsy@uka.se.

Here you will find services, tools, information and support for students. För förskollärarprogrammet finns även ett tilläggsavtal, där det bland annat står vilka kriterier som krävs för uppdraget som VFU-handledare och förutsättningar för uppdraget.