Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö Åsa Paletun BLANKETT Godsdeklaration farligt gods, avfall 2015-10-06 Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig. Godsdeklaration farligt gods, avfall Avsändarens exemplar (Dokumentet skall sparas i 5 år).

2213

När destruktören destruerat avfallet skickas en kvitterad godsdeklaration till den interne transportören. Page 4. Eric Agerling Säkerhetsrådgivare Farligt Gods.

En godsdeklaration enligt 5.4.1 har mottagits för varje sändning med farligt gods, som är stuvad i containern/fordonet. Anm. För transporttankar krävs inget stuvningsintyg. Ansvarig för stuvningsintyget Denna typ av avfall får inte blandas med annat avfall. Företagen har ansvar för att det farliga avfallet samlas in på rätt sätt så att inte människor och miljö kommer till skada. Våra återvinningscentraler tar inte emot farligt avfall från företag.

Godsdeklaration för farligt gods avfall

  1. Inaktivera facebook använda messenger
  2. Zigenare bröllop
  3. Bonliva bemanning
  4. Wrebbit 3d puzzles
  5. Plugga universitet och jobba samtidigt

Tank Slamsug IBC. Flak Spolbil. Emballage. Övrigt. GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS – IFYLLES AV AVSÄNDARE. Farligt gods. 10 feb 2021 Även en godsdeklaration ska fyllas i och lämnas till chauffören som hämtar avfallet.

Om ni 3.

Farligt avfall klassas i de flesta fall även som farligt gods vid transport på landsväg. Avfallet Mellanlagring av godset, Transportdokument; Godsdeklaration.

Information om hur avfall som klassas som farligt gods ska … avfall samt att den som tar emot farligt avfall för transport har tillstånd. För allt farligt avfall som uppkommer i verksamheten ska anteckningar föras och dessa anteckningar ska tillsyns- myndighet få ta del av, om de begär det.

22 jun 2006 Smittförande/skärande/stickande avfall ska samlas upp i Blanketten ” Godsdeklaration Farligt gods” skall ifylld medfölja fyllt kärl som kan 

Hämtningsdatum: UN 3082, AVFALL MILJÖFARLIGA ÄMNEN,.

Vid användning av koldioxid i fast form (CO2 – torris) för kyländamål ska containern/fordonet märkas på utsidan enligt 5.5.3.6. En godsdeklaration enligt 5.4.1 har mottagits för varje sändning med farligt gods, som är stuvad i containern/fordonet.
Javafx intellij ubuntu

Våra återvinningscentraler tar inte emot farligt avfall från företag. Förordningen om transport av farligt gods, med bland annat krav på säkerhetsrådgivare upprätta godsdeklaration med märkning och etikettering av godset. Transportdokument och Godsdeklaration.

Avfallslämnare som själv lämnar uppgift om FA. Om transport av farligt gods sker enligt bilaga S i ADR, skall gruppbeteckning och  Riskavfall, smittförande avfall skärande/stickande att vid transport av farligt gods ska antalet poäng för samtliga godsdeklarationer summeras,  Kommentarer: När avfall eller rester av farligt gods samlas in från hushåll och Typ: Undantag från kravet på godsdeklaration i punkt 5.4.0 i ADR för transport av  2, GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS / TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL. 3. 4. 5, Fortum Waste Solutions AB, Avsändare, Mottagare  Avfallstyp.
Taxfree arlanda cigaretter
Här hittar du blanketter för dig som arbetar på företag. Om du exempelvis vill lämna farligt avfall eller avfall till deponi behöver du först fylla i en avfallsdeklaration. Avfallsdeklaration. När du lämnar farligt avfall ska du först fylla i en avfallsdeklaration som du får …

3152 / 3432. Insamlingsmaterial. FARLIGT AVFALL. Farligt Gods.


Vad krävs för att bli säljare

UN 3291 Smittförande avfall, ospecificerat, n.o.s.6.2,II 18 01 03 Plastlåda UN 3249 Avfall läkemedel (medicin), fast,giftigt, n.o.s,6.1, II, (D/E), miljöfarligt 18 01 08 18 01 09 Plastlåda UN Plastlåda UN Plastlåda Biologiskt avfall 18 01 02 Plastlåda Totalt:

FARLIGT AVFALL. GODSDEKLARATION.